Narodil se Kristus pán – text a video

By | 23.10.2022

Text koledy Narodil se Kristus pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se, 

z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se, 

ten na svět poslán jest, radujme se! 

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Člověčenství naše, veselme se, 

ráčil vzíti na se, radujme se! 

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Goliáš oloupen, veselme se, 

člověk jest vykoupen, radujme se! 

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.