My tři králové jdeme k vám – text a video

By | 23.10.2022

Text koledy My tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju.

A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena.

Kdybys na slunce nechodil, byl bys svou tvář neopálil.

Slunce je drahé kamení, od kristova narození.

Nám třem se hvězda zjevila, která jakživ nebyla.

Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme se do Betléma brali.

Herodes král z okna kouká, vidí tři krále zdaleka.

Daleká-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše.

Co je v Betléme nového, že pospíchate do něho?

Narodil se tam spasitel, všeho světa Vykupitel.

To já tam taky musím jít, to malé dítě pozdravit.

A já černý vystupuju a nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.