Vyjmenovaná slova a pády

Mě a mně – pády zájmena já, kdy se píše která varianta

Čeština je velmi bohatý jazyk, což může místy ztížit její používání v každodenním životě. Jednou s nejčastějších pravopisných výzev je učinit rozhodnutí, kdy napsat správnou variantu zájmena já v různých pádech. Pravopisná pravidla – pomůcka V českém jazyce píšeme při skloňování zájmena já mě ve 2. a 4. pádě, ve 3. a 6. pádě se… Celý text písničky »

Pády podstatných jmen v ČJ

1. pád – nominativ Kdo? Co? Karel se účí na zkoušku. Naše kočka je velmi hravá. V pokoji stála váza. 2. pád – genitiv Koho? Čeho? (bez, u, do) Viděl jsem Karla. Nemůžu bez tebe žít. V televizi vysílali projev premiéra. 3. pád – dativ Komu? Čemu? (ke) Říkal jsem Karlovi, aby vynesl odpadky. Děti,… Celý text písničky »

Vyjmenovaná slova po B

být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, …, kdybych, kdybys, kdyby, …, bytí, živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit i bydlet, bydliště, obydlí, bydlo (tj. příbytek, živobytí), dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, nabýt, nabývat, nábytek, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, přebýt, přebývat, přebytek, přibýt, přibývat, příbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, zbytek,… Celý text písničky »

Vyjmenovaná slova po F

„Po f se v kořenech domácích slov y/ý nepíše, proto vyjmenovaná slova po f v češtině nemáme. V některých učebnicích a přehledech vyjmenovaných slov bývá uvedeno přejaté slovo fyzika. Obojetnost f se projevuje zvláště v koncovkách (grafy, žirafy, ale v kafi).“ Zdroj: Akademie věd ČR

Vyjmenovaná slova po L

slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý) mlýn (mlynář, mlýnice) blýskat se (blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se) polykat (zalykat se) vzlykat (vzlyknout, vzlyk, vzlykot) plynout (uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem) plýtvat lysý (lysina, lyska, Lysá, Lysolaje) lýtko lýko (lýčí, lýčený (tj. lýkový), lýkovec, lýkožrout) lyže… Celý text písničky »

Vyjmenovaná slova po M

my (zájmeno 1. os. mn. č.) mýt (mycí, myčka, umýt, umývat, umývadlo i umyvadlo, umývárna i umyvárna, pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina) myslit i myslet (mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit i vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si i usmyslet si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Nezamysl, Nezamyslice, Přemysl) mýlit se (mýlka, mylný, omyl, zmýlená) hmyz (hmyzí,… Celý text písničky »

Vyjmenovaná slova po P

pýcha (pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, Přepychy) pytel (pytlovina, pytlák, pytlačit) pysk (pyskatý, ptakopysk, Solopysky) netopýr slepýš pyl (opylovat) kopyto (sudokopytník) klopýtat (klopýtnout) třpytit se (třpyt, třpytivý, třpytka) zpytovat (jazykozpyt, nevyzpytatelný) pykat (odpykat) pýr (pýřavka) pýří pýřit se (zapýřit se, pýřivý, čepýřit se) pyj; Chropyně, Pyšely; Spytihněv. Zdroj: Akademie věd ČR

Vyjmenovaná slova po S

syn (synovský, synovec, zlosyn, Syneč) sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný) sýr (syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka, Sýrovice) syrový (syrovinka) syrý (tj. syrový) sychravý (Sychrov) usychat i usýchat (vysychat i vysýchat) sýkora (sýkořice) sýček sysel syčet (sykat, sykot) sypat (sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp); Bosyně. Zdroj: Akademie věd ČR

Vyjmenovaná slova po V

vy vykat vysoký (vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad) výt (zavýt) výskat (výskot, zavýsknout) zvykat (zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý) žvýkat (žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka) vydra (vydří, vydrovka, Povydří) výr (tj. pták) vyžle (Vyžlovka) povyk (povykovat) výheň cavyky vyza; předpona vy‑/vý‑ (např. vyslechnout, vyvařit, výslech, výborný, výzkumný);… Celý text písničky »

Nejdelší české slovo

nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími (počet znaků/písmen 40) nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšího (počet znaků/písmen 38) nejnezpravděpodobnostňovávatelnějšími (počet znaků/písmen 37)