Mě a mně – pády zájmena já, kdy se píše která varianta

By | 28.10.2022

Čeština je velmi bohatý jazyk, což může místy ztížit její používání v každodenním životě. Jednou s nejčastějších pravopisných výzev je učinit rozhodnutí, kdy napsat správnou variantu zájmena v různých pádech.

Pravopisná pravidla – pomůcka

V českém jazyce píšeme při skloňování zájmena ve 2. a 4. pádě, ve 3. a 6. pádě se píše mně.

Pomůcka: 2. a 4. pád jsou násobky 2 – píšeme tedy kratší variantu slouženou ze dvou písmen mě. 3. a 6. pád jsou násobky 3 – píšeme zde delší variantu zájmena složenou ze 3 písmen – mně.

2. a 4. pád = mě

3. a 6. pád = mně

  1. pád – já – Karel
  2. pád – mě, mne – Karla
  3. pád – mně, mi – Karlovi
  4. pád – mě, mne – Karla
  5. pád – — Karle
  6. pád – o mně – o Karlovi
  7. pád – mnou – Karlem
Kdy se píše mě, mně - pády, pravidla a pomůcka