Montgomery – text a video

By | 28.10.2022

Text písně Montgomery

Déšť Ti holka smáčel vlasy.
Z Tvých očí zbyl prázdný kruh.
Kde je zbytek Tvojí krásy.
To ví dneska jenom Bůh.

Z celé jižní eskadrony
nezbyl ani jeden muž.
V Montgomery bijou zvony.
Déšť Ti smejvá ze rtů růž.

Tam na kopci v prachu cesty
leží i Tvůj generál.
V ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.

Z celé jižní eskadrony
nezbyl ani jeden muž.
V Montgomery bijou zvony.
Déšť Ti smejvá ze rtů růž.

Tvář má zšedivělou strachem,
zbylo v ní pár těžkých chvil.
Proužek krve stéká prachem.
Déšť mu slepil vlasy jak jíl.

Z celé jižní eskadrony
nezbyl ani jeden muž.
V Montgomery bijou zvony.
Déšť Ti smejvá ze rtů růž.

Déšť ti šeptá jeho jméno
šeptá ho i Listoví.
Lásku měl rád víc než život
to ti nikdy nepoví.

Z celé jižní eskadrony
nezbyl ani jeden muž.
V Montgomery bijou zvony.
Déšť Ti smejvá ze rtů růž.