Chtíc, aby spal – text a video

By | 23.10.2022

Text koledy Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi; matka jež ponocovala, miláčkovi.

Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, pjeje ti v lásce celý ráj, pozemský lůh.

Dřímej, to žádost matky je, holubičko, v tobe se duše raduje, ó perličko!

Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!

Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!

Miláčku spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové!

Sestoupil v pravdě Boží syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem.