Nesem Vám noviny – text a video

By | 23.10.2022

Text koledy Nesem Vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte, 

z betlémské krajiny, pozor dejte. 

/: Slyšte je pilně a neomylně :/

rozjímejte.

Syna porodila čistá panna

v jesličky vložila Krista Pána. 

/: Jej ovinula a zavinula, :/

plenčičkama.

Andělé nebeští k němu přišli, 

i chudí pastýři se hned sešli. 

/: Jeho vítali, jeho chválili, :/

dary nesli.

My také křesťané, nemeškejme,

k těm svatým jesličkám pospíchejme.

/: Ježíše svého, Pána našeho, :/

přivítejme.