Last Christmas – Wham! – song, text a překlad

By | 7.10.2022

Text písně Last Christmas

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

Happy Christmas, I wrapped it up and sent it
With a note saying „I love you“, I meant it
Now I know what a fool I’ve been
But if you kissed me now, I know you’d fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

Ooh
Oh, oh, baby

A crowded room, friends with tired eyes
I’m hiding from you and your soul of ice
My God, I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover, but you tore me apart
Oh, oh now I’ve found a real love
You’ll never fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special, special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

Special

A face on a lover with a fire in his heart (I gave you mine)
A man under cover but you tore him apart
Maybe next year I’ll give it to someone
I’ll give it to someone special

Special
So long

Překlad

Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale hned druhý den jsi to dal pryč
Letos, aby mě zachránil před slzami
Dám to někomu speciálnímu


Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale hned druhý den jsi to dal pryč
Letos, aby mě zachránil před slzami
Dám to někomu speciálnímu


Jednou pokousaný a dvakrát plachý
Držím si odstup, ale stále mě upoutáváš
Řekni mi zlato, poznáváš mě?
No, už je to rok, nepřekvapuje mě to


Veselé Vánoce, zabalil jsem a poslal
S poznámkou „Miluji tě“ jsem to myslel vážně
Teď vím, jaký jsem byl hlupák
Ale kdybys mě teď políbil, vím, že bys mě znovu oklamal


Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale hned druhý den jsi to dal pryč
Letos, aby mě zachránil před slzami
Dám to někomu speciálnímu


Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale hned druhý den jsi to dal pryč
Letos, aby mě zachránil před slzami
Dám to někomu speciálnímu


Ooh
Oh, oh, zlato


Přeplněná místnost, přátelé s unavenýma očima
Skrývám se před tebou a tvou duší z ledu
Můj bože, myslel jsem, že jsi někdo, na koho se můžu spolehnout
Mě? Asi jsem byl rameno k pláči


Tvář na milence s ohněm v srdci
Muž pod krytem, ​​ale ty jsi mě roztrhal
Oh, teď jsem našel skutečnou lásku
Už mě nikdy neoklameš


Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale hned druhý den jsi to dal pryč
Letos, aby mě zachránil před slzami
Dám to někomu zvláštnímu, zvláštnímu


Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale hned druhý den jsi to dal pryč
Letos, aby mě zachránil před slzami
Dám to někomu speciálnímu


Tvář milence s ohněm v srdci (dal jsem ti svůj)
Muž pod krytem, ​​ale ty jsi ho roztrhal
Příští rok ho snad někomu daruji
Dám to někomu speciálnímu

Tak zatím.