Veselé vánoční hody – text a video

By | 23.10.2022

Text koledy Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody, 

zpívejte s dítky koledy, 

/: o tom, co se vskutku stalo, 

že se lidem narodilo děťátko :/

Potmě leží, nemá svíčičky, 

na nebi mu svítí hvězdičky. 

/: Ty, jenž všechen oděv dáváš, 

samo nahé a nic nemáš, děťátko :/

Přišli chudí pastuškové, 

zpívali jsou chvály nové; 

/: vítej nám, andělský králi, 

tebe jsme z dávna žádali, děťátko :/

My s nimi také zpíváme, 

k betlémské chýši spěcháme, 

/: vítej, milý pacholíčku, 

Synu Boží, náš bratříčku, děťátko :/