Jak jsi krásné, neviňátko – video a text

By | 7.10.2022

Text koledy Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko, v prostřed bídy, nebožátko.

Před tebú padáme, dary své skládáme.Já ti nesu dvě kožišky, by zahřály tvé dušičky.

Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá víčka.

Já ti nesu veselého, beránka se stáda svého. S ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti chudí dáme? Darovati co nemáme.

My ti zadudáme, písně zaspíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají.