Holka modrooká

By | 21.8.2015

Píseň Holka modrooká je oblíbenou písničkou pro děti již mnoho a mnoho let. Pojďme si ji proto společně připomenout, ať ji můžeme naučit i své děti a společně si ji s nimi zazpívat.

Holka modrooká

Text písničky Holka modrooká
1. sloka

Holka modrooká,
nesedávej u potoka,
holka modrooká,
nesedávej tam.

2. sloka

V potoce se voda točí,
podemele tvoje oči.
Holka modrooká,
nesedávej tam.

3. sloka

Opakuje se 1. sloka.

4. sloka

V potoce je hastrmánek,
zatahá tě za copánek.
Holka modrooká,
nesedávej tam.

5. sloka

Opakuje se 1. sloka.

6. sloka

V potoce je velká voda,
vezme-li tě bude škoda.
Holka modrooká,
nesedávej tam.

Video na YouTube

Jak si zpestřit zpívání této písničky

V případě této písně je pro zpestření zpívání a zlepšení komunikačních dovedností dětí často děláno to, že se nejdříve zazpívá klasická verze a poté jsou zpívány postupně verze, kdy jsou všechny samohlásky v textu nahrazeny pouze jednou konkrétní samohláskou. Takhle lze postupně vystřídat všechny samohlásky – a, e, i, o, u, y. Text potom zpíváme kupříkladu následovně.

S použitím písmene U

1. sloka

Hulku mudruukú,
nusudůvuj u putuku,
hulku mudruukú,
nusudůvuj tum.

2. sloka

V putucu su vudu tučú,
pudumulu tvuju uču.
Hulku mudruukú,
nusudůvuj tum.

3. sloka

Opakuje se 1. sloka.

4. sloka

V putucu ju hustrmůnuk,
zutuhú tu zu cupůnuk.
Hulku mudruukú,
nusudůvuj tum.

5. sloka

Opakuje se 1. sloka.

6. sloka

V putucu ju vulkú vudu,
vuzmu-lu tu budu škudu.
Hulku mudruukú,
nusudůvuj tum.

S použitím písmene E

1. sloka

Helke medreeké,
nesedévej e peteke,
helke medreeké,
nesedévej tem.

2. sloka

V petece se vede tečé,
pedemele tveje eče.
Helke medreeké,
nesedévej tem.

3. sloka

Opakuje se 1. sloka.

4. sloka

V petece je hestrmének,
zetehé tě ze cepének.
Helke medreeké,
nesedévej tem.

5. sloka

Opakuje se 1. sloka.

6. sloka

V petece je velké vede,
vezme-le tě bede škede.
Helke medreeké,
nesedévej tem.

Takto to lze provádět se všemi ostatními samohláskami.

O čem písnička je

Pojednává o nebezpečí, které skýtá divoká voda a varuje před možným utonutím. Poučovanou osobu představuje děvče s modrýma očima. Aby bylo nebezpečí divoké vody v textu ještě více umocněno, objevuje se zde i postava vodníka.